Đổi mới bền vững vì
tương lai của chúng ta

Tầm nhìn của chúng tôi là kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Chính vì lý do đó, chúng tôi luôn cố gắng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng việc cung cấp giá trị cho người tiêu dùng và cộng đồng thông qua những đổi mới bền vững với tư cách là công ty sản xuất giấy và bột giấy toàn cầu.

Tầm nhìn và Giá trị

Là công ty giấy và bột giấy hàng đầu thế giới, chúng tôi tin tưởng vào việc mang lại sự đổi mới, bền vững và có trách nhiệm, hợp tác cùng nhau để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho khách hàng, cộng đồng, nhân viên, cổ đông và bạn.

Chúng tôi trân trọng:

  • Nhân viên của chúng tôi – những người luôn góp phần vào sự thành công của Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas
  • Môi trường – giống như doanh nghiệp của chúng tôi, phụ thuộc vào các hoạt động phát triển bền vững
  • Khách hàng và nhà cung cấp – những người duy trì hoạt động kinh doanh của chúng tôi
  • Cổ đông của chúng tôi và cộng đồng mà chúng tôi có trách nhiệm
  • Các nguyên tắc quản trị tốt khi chúng tôi tiếp tục xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững.

Về Paperline và IK Signature

Là một nhãn hiệu của Asia Pulp & Paper (APP) Sinarmas, Paperline và IK Signature gắn liền với quy trình sản xuất có trách nhiệm, chú trọng đến tính bền vững của môi trường nơi chúng tôi hoạt động và cộng đồng sống xung quanh. Chúng tôi đang cố gắng đáp ứng các thuộc tính bền vững mà khách hàng mong muốn thông qua cam kết về Tầm nhìn Lộ trình Bền vững 2020 của APP cũng như sự hỗ trợ của chúng tôi đối với Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Trọng tâm chính là để đảm bảo quá trình sản xuất Paperline và IK Signature không tàn phá rừng. Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để chắc chắn rằng 100% nguyên liệu thô là gỗ hợp pháp có nguồn gốc từ rừng trồng được quản lý bền vững, hầu hết trong số đó được chứng nhận theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng toàn cầu như Chương trình Xác nhận chứng chỉ rừng (PEFC). Cùng với đó, chúng tôi cũng triển khai thực hiện các sáng kiến để bảo vệ rừng tự nhiên, cũng như duy trì đa dạng sinh học, trong các khu vực đồn điền của nhà cung cấp.

Công nhân và cộng đồng địa phương sống trong và xung quanh các khu vực hoạt động sản xuất của chúng tôi là những bên liên quan quan trọng. Bất cứ nơi nào chúng tôi hoạt động, chúng tôi đều tuân thủ thực thi Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin (FPIC). Nhiều chương trình trao quyền cho cộng đồng cũng được thực hiện để đảm bảo các cộng đồng địa phương sẽ cùng phát triển với chúng tôi. Trong đó bao gồm các chương trình hỗ trợ bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn.

Hành trình phát triển bền vững là một hành trình cần có sự cải tiến liên tục. Để tìm hiểu thêm thông tin và cập nhật về hành trình này của chúng tôi, vui lòng truy cập: https://www.asiapulppaper.com/sustainability.

Bạn có một số câu hỏi? Liên hệ chúng tôi

Vui lòng điền thông tin bên dưới!

    * Yêu cầu