Chính Sách Quyền Riêng Tư

Thu thập thông tin

Signature thu thập thông tin về khách truy cập trong các phạm vi sau: ngày giờ và vị trí truy cập Trang web này, địa chỉ Internet giới thiệu và thông tin chung hoặc tổng hợp khác về số liệu thống kê của Trang web, ví dụ: những trang nào mà khách hàng truy cập hoặc ghé thăm, v.v…

Signature cũng thu thập và lưu trữ mọi thông tin mà khách truy cập của chúng tôi tự nguyện gửi qua mẫu nhập liệu hoặc địa chỉ email trong Trang web này, chẳng hạn như yêu cầu cung cấp thông tin, bình luận, khảo sát hoặc đăng ký trang web.

Sử dụng thông tin

Signature sử dụng thông tin vào các mục đích nội bộ, kể cả việc đo lường các số liệu thống kê khác nhau của Trang web này nhằm nâng cao chất lượng và giúp trang web hữu ích hơn cho khách truy cập.

Thông tin thu thập qua các mẫu nộp lựa chọn và tự nguyện sẽ được dùng để hỗ trợ cho việc phân tích/báo cáo nội bộ của APP đồng thời cung cấp thông tin phản hồi và dịch vụ thích hợp cho người yêu cầu, chẳng hạn như thông tin tiếp thị/sản phẩm, báo cáo đăng ký thường xuyên, thông tin cơ hội việc làm, v.v…

Signature sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào thu thập được từ khách truy cập cho bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào ngoài các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết liên quan cũng như các giám đốc, quản lý, nhân viên và đại lý tương ứng của tập đoàn.

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để thay mặt chúng tôi đăng tải quảng cáo trên mạng internet. Các công ty quảng cáo bên thứ ba này sử dụng cookie và công nghệ Web Beacon để đo lường và tăng hiệu quả quảng cáo cho khách hàng của họ. Để thực hiện điều này, các công ty đó có thể sử dụng thông tin ẩn danh về lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi và các trang web khác. Thông tin này có thể bao gồm: ngày/giờ hiển thị quảng cáo biểu ngữ, cookie liên quan và ba octet đầu tiên của địa chỉ IP. Họ sẽ không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (PII). Thông tin ẩn danh này cũng có thể được dùng cho các mục đích tiếp thị ưu tiên trực tuyến.